Yasama asilliği nedir ?

SULTAN

Global Mod
Global Mod
Yasama Asilligi Nedir?

Yasama asilligi, bir ulkede yururlukte olan anayasann yetkilerini tanmlayan, ulkenin yasama alannn gucunu belirleyen ve kimlerin ne tur yetkilere sahip oldugunu belirleyen bir kavramdr. Yasama asilligi, cogu ulkede, hukumetin ulkenin kamu gorevlerini yurutmek icin kullandg onemli bir arac olarak gorulur. Yasama asilligi, kamu guvenligi, ekonomik duzen ve hukuki denge icin onemli bir kavramdr.

Yasama Asilliginin Temel Ilkeleri

Yasama asilliginin temel ilkeleri, bir ulkedeki yasama organlarnn yetkilerinin tanmlanmas ve kimlerin hangi yetkilere sahip oldugunu belirledigi uzere yururlukte olan anayasaya dayanmaktadr. Genellikle, ulkenin yasama organ olan Meclis, Yuce Divan tarafndan belirlenen yetkilere sahiptir. Meclis, ulkenin yasalarnn degistirilmesini, yururluge konulmasn ve cozulmesini denetlemek, milletvekilleri secmek ve kamu isleriyle ilgili para harcamalarn onaylamak gibi baz onemli fonksiyonlar yurutur.

Yasama Asilliginin Yururlukte Olmasnn Etkileri

Yasama asilliginin varlg, ulkedeki yasama organlarnn yetkilerinin tanmlanmasn ve kimlerin hangi yetkilere sahip oldugunu belirledigi uzere yururlukte olan anayasaya dayanmasn saglar. Bu, yetkiyi paylasan, her kesin ozel haklarn koruyacak ve cogulcu bir siyasal sistemin olusmasna yardmc olacaktr. Yasama asilligi, ayrca, kamu guvenligi, ekonomik duzen ve hukuki denge icin de onemli bir kavramdr. Yasama asilligi sayesinde, ulkedeki hukumetler kendi kararlarn alr ve ayrca, yasalarn uygulanmasn ve yurutulmesini denetler.

Sonuc

Yasama asilligi, ulkedeki yasama organlarnn yetkilerinin tanmlanmas ve kimlerin hangi yetkilere sahip oldugunu belirledigi uzere yururlukte olan anayasaya dayanmaktadr. Yasama asilliginin varlg, ulkede yasama organlarnn yetkilerinin paylaslmasn ve kamu guvenligi, ekonomik duzen ve hukuki denge icin onemli bir kavram olarak gorulur.
 
Üst