İran'ın dini inancı nedir ?

Tepekoylu19

Global Mod
Global Mod
Iran'n Dini Inanc

Iran, her ne kadar kulturel olarak bircok dinin karsm olsa da, ozunde Islam'dan etkilenmis bir ulkedir. Iran'n dini inancnn temeli, Iran halknn cogunlugunu olusturan Siiler tarafndan kabul edilen Imamiye mezhebine dayanyor.

Imamiye Mezhebi

Imamiye mezhebi, Islam dunyasndaki Imamlarn tek resmi mezhebidir. Imamlar, Hz. Muhammed'in ogretilerini ve ogreticilerini temsil eden, kutsal olarak baklan liderlerdir. Imamlarn yetkisi, Islam'n ogretileri uzerinde karar vermek ve onlara gore yasamak ve ibadet etmek olarak tanmlanr. Imamiye mezhebinin temel ilkeleri, Hz. Muhammed'in ogretilerinin kutsal oldugu ve ona sadk olunmas gerektigidir.

Iran'da Islam'n Uygulanmas

Iran'da Islam'n uygulanmas, Imamiye mezhebinin ilkeleri uzerine insa edilmistir. Iran'da, Islami kurallar ve inanclar, cesitli mekanizmalar araclgyla yaylms ve uygulanmstr. Iran Devleti, Islami kurallarn ve inanclarn uygulanmasn guvence altna almak icin Islami yonetim kurallarn ve Islami yasalarn uygulamstr. Iran, Islami kurallarn uygulanmasn saglamak icin Iran Islam Cumhuriyeti Anayasas'na dayanan bir sistemi benimsemistir.

Gunumuzdeki Iran Inanc

Gunumuzde, Iran Islam Cumhuriyeti Anayasas'nn korudugu Imamiye mezhebinin temel ilkeleri, Iran'da yasayan halkn onemli bir ksm tarafndan benimsenmektedir. Iran halk, Islam'n temel prensiplerine, Iran hukumetinin ckardg Islami yasalara ve Iran Islam Cumhuriyeti Anayasas'na bagl kalmaya devam etmektedir. Ozellikle Siiler, Imamiye mezhebinin ogretilerine cok bagl olarak, Iran Islam Cumhuriyeti Anayasas'nn korudugu Islami ogretileri benimsemektedir.
 
Üst