Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları

Leila

Global Mod
Global Mod
Birincisi, KSS, bu uygulamaları talep eden daha olgun pazarlardaki tüketici segmentlerine veya bugün satın alma kararlarının sosyal ve çevresel etkilerinin daha fazla farkında olanların yanı sıra şirketin belirlediği nedenlerden etkilenen veya bunlarla özdeşleşen tüketici segmentlerine ulaşmayı kolaylaştırabilir. sosyal pazarlama kampanyaları aracılığıyla destekler. Aynı şekilde KSS, tedarikçilerini sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendiren ve seçen kurumsal müşteriler için de bir girdi unsuru ya da gereklilik olabiliyor.

Öte yandan, KSS'nin bir parçası olarak çalışma yaşamının kalitesini artırmaya yatırım yapan veya çalışanlarına daha iyi faydalar, faydalar ve gelişim fırsatları sunan şirketler, personeli kendilerine çekebilir ve elde tutabilir ve bu iyi işlere giderek daha fazla değer verebilirler. Motivasyonlarını, sadakatlerini ve üretkenliklerini etkileyebilecek, aynı zamanda devamsızlığı ve personel değişimini de azaltabilecek uygulamalar.

Benzer şekilde, hem yatırımcılar hem de genel olarak finans sektörü açısından bakıldığında, iyi CSR notlarına sahip veya ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) kriterlerini uygulayan bir şirket, finansman olanaklarını genişletebilir, daha iyi faiz oranları elde edebilir veya piyasaya girebilir. Sosyal açıdan sorumlu yatırım endeksleri, özellikle finansal piyasaları daha gelişmiş olan ülkelerde, bu konuların yatırım kararlarında, kredi vermede veya borçlanmada dikkate alınması.

Toplum ve sivil örgütler açısından bakıldığında, sosyal yatırımlar yapan (eğitim, konut, sağlık, altyapı vb.) şirketler, faaliyet gösterdikleri sosyal lisansları ve faaliyet gösterdikleri yerel topluluklar tarafından kabul edilmelerini geliştirebilirler. girmek isteyenler. Bu da boykotları, ablukaları, tesislere el konulmasını vb. önleyebilir ve KSS ile bağlantılı olumlu bir imaj ve itibarı etkileyebilir.

Sosyal sorumluluk sahibi şirketler, kendi operasyonlarında ve değer zincirlerinde sürdürülebilirlikle bağlantılı risk, etki ve fırsatların analizini yaparak mevcut veya potansiyel risklerin yönetimini geliştirmekte, bu da riskler oluşmadan önce önleyici tedbirlerin alınmasını kolaylaştırmaktadır. kriz; Ürün, hizmet ve süreçlerindeki iyileştirmelerin yanı sıra iş fırsatlarının tanımlanmasını ve kullanılmasını kolaylaştırırlar; ve olumsuz etkilerini azaltmak veya telafi etmek ve olumlu olanları geliştirmek için yeniliği teşvik edin.
 
Üst