Üniversite, girişimciliğe giden yolu aydınlatan bir deniz feneri

Leila

Global Mod
Global Mod
Stanford Üniversitesi ve California Üniversitesi, Berkeley gibi kurumlar bunu başından beri yaptı ve Silikon Vadisi'nde girişimciliğin ve yenilikçiliğin büyümesinde kilit bir rol oynamaya devam ediyor.

Bu üniversitelerin bu bağlamdaki temel işlevleri şunlardır:
– Girişimcilik lehine bir kültürün teşvik edilmesi.
– Yeni şirketler için fikir oluşturmada kilit rol oynayın.
– Uygulamalı araştırma kültürünü teşvik etmek.
– Şirketlerle işbirliğinin topluma nasıl yardımcı olabileceği vizyonunu üniversite topluluğuna dahil edin ve paylaşın.

Ülkedeki üniversiteler, girişimciliği, araştırmacıların, girişimcilerin, yatırımcıların ve profesörlerin katılımıyla öğrenci merkezli bir deneyim içinde öğrenme toplulukları oluşturarak öğrencilerin becerilerini geliştirecek bir araç olarak görmelidir. Girişimciliğe açıkça vurgu yapılıyor.

Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM), Küresel Raporunda (2021) şunları belirtmektedir: “Politikacıların ve akademisyenlerin çoğunluğu, yetenek ve becerilerin oluşturulması yoluyla girişimcilik ruhunun teşvik edilmesinin, kalkınma ve refah için temel olduğu konusunda hemfikirdir. toplumun.”

Girişimci bir üniversiteden bahsetmek, akademik ve araştırma süreçlerinde doğrusallıktan kopabilen, kendisini bir ağ içinde hareket eden, etkileşiminin ve çevrenin gelişimine katkısının sorumluluğunun bir parçası olduğu ve temsil ettiği bir kurum olarak yapılandırabilen bir varlıktan bahsetmek anlamına gelir. Eğitim kurumlarının aşağıdaki gibi konularda sağladığı destek sayesinde, üniversite girişimciliğinin son on yılda kayda değer büyümesini en iyi açıklayan argüman kesinlikle budur:
1) girişimcilik konusunda farkındalık ve eğitim,
2) girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve
3) girişimciliği destekleyecek ekosistemlerin geliştirilmesi.

Üniversite topluluğu üyeleri tarafından desteklenen iş girişimlerinin birçoğunun kökeni akademik ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarına dayanır; büyük ölçüde yeni teknolojilere dayanırlar ve yeni süreçler, ürünler ve hizmetler geliştirmekten sorumludurlar.

Üniversitelerde girişimcilere yönelik eğitim iki hususu garanti etmelidir; Birincisi girişimci girişimlerde fikir ve projeleri hayata geçirmek için gerekli bilgi ve metodolojilerin özümsenmesi, ikincisi ise biriken bilimsel ve teknolojik yeteneklerin arttırılmasına katkıda bulunacak şekilde akademik ve bilim dünyası ile bağı genişleten girişimcilik kültürünün teşvik edilmesidir. girişimlerin yenilikçi profili.

Bilgi ve yetenek üreten kurumlar olarak üniversiteler, ulusların refahında ve toplumun refahında öncü bir rol oynamaktadır.Bilimsel mükemmelliği değer yaratmaya dönüştürme konusundaki kararlılıkları ve sıkı çalışmaları, ülkeler arası ilişkileri teşvik ederek aktarım ve girişimciliğe olan bağlılıklarını göstermektedir. üniversite topluluğu üyeleri ve şirketler, toplumun talep ve ihtiyaçlarına ortaklaşa cevap vermek.
 
Üst